Mokesčių už komunalines paslaugas vedimas

Mokesčių už komunalines paslaugas apskaitos vedimas daugiabučių savininkų bendrijose

  • Kaupiame informaciją apie butus;

  • Saugome ir kaupiame skaitiklių rodmenis;

  • Kaupiame informaciją apie atsiskaitymus;

  • Atsiskaitymo lapelių duomenų bazė.

  • Teikiame mokesčių surinkimo paslaugą sodų bendrijoms mūsų bendrovės mokesčių surinkimo kasose.