Teikiamos paslaugos elektros tiekimo klausimais

 • Priimame prašymus:

  Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymui, perrašymui ar nutraukimui;
  Dėl elektros energijos tarifo plano (tarifo) keitimo;
  Apie laikiną elektros energijos nevartojimą Jums priklausančiame objekte.

 • Išduodame:

  Pažymas apie suvartotą elektros energiją;
  Atsiskaitymo už elektros energiją knygelės atitikmenį.

 • Priimame paraiškas dėl:

  Naujo vartotojo objekto elektros įrenginių prijungimo;
  Leistinosios naudoti galios didinimo ar mažinimo;
  Vienfazio atvado pakeitimo trifaziu ar atvirkščiai;
  Elektros įrenginių, trukdančių statybai, vykdomai veiklai ar pan.pertvarkymo ar iškėlimo;
  Laikinų elektros įrenginių prijungimo.

Teikiamų paslaugų įkainiai:

Paslaugos Paslaugos kaina, €
Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas, nutraukimas 3,00
Elektros energijos tarifo plano (tarifo) keitimas 1,00
Pranešimas apie laikiną elektros energijos nevartojimą 1,00
Pažymos apie suvartotą elektros energiją išdavimas 2,00
Paraiškos dėl naujo vartotojo objekto elektros įrenginių prijungimo priėmimas 8,00
Elektros rodmenų deklaravimas 1,00
Atsiskaitymo už elektros energiją knygelės  išdavimas 1,50
Prašymo  pateikimas 2,00
Konsultavimas elektros energijos klausimais 0,50 – 2,00