Šilumos punktų, šldymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Teikiame šią priežiūrą:

  • Šilumos punktų eksploatavimas ir priežiūra;
  • Reikiamos dokumentacijos užvedimas ir pildymas;
  • Šilumokaičių praplovimas;
  • Šildymo sistemos praplovimas;
  • Hidrauliniai bandymai;
  • Manometrų meteorologinė patikra;
  • Atsakingų asmenų už vartotojo šilumos ūkį skyrimas;
  • Objektų paruošimas šildymo sezonui.