Vadovaujantis 2019 m. liepos 9 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 13 nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. bus taikomas 0, 25 Eur komisinis mokestis už elektros energijos mokesčių surinkimą.