• Kaupiame informaciją apie butus;

  • Saugome ir kaupiame skaitiklių rodmenis;

  • Kaupiame informaciją apie atsiskaitymus;

  • Atsiskaitymo lapelių duomenų bazė.